Zorg maar toch zelfstandigheid garanderen

casco-woning

Heb je wel eens gehoord van het concept van een mantelzorgwoning? Dit is een kleine woning aan of naast jouw woning, waarin een verzorger kan intrekken. Dit is met name interessant voor ouderen of gehandicapten, die niet in staat zijn om helemaal zelfstandig te wonen, maar wel heel veel waarde hechten aan zelfstandigheid. Vaak hebben ze een grote afkeer naar verzorgings instanties en willen ze het allerliefst in hun eigen huis blijven wonen. Een mantelzorgwoning is dan een goede oplossing, als er wel een degelijke affectie en acceptatie is voor de verzorger die de nieuwe buurman of buurvrouw wordt.

Het belang van autonomie en identiteit

Autonomie is een erg belangrijk aspect van het menselijke leven. Mensen die volledig afhankelijk zijn van anderen, voelen zich vaak bezwaard of verliezen hun zelfvertrouwen. Ook zoeken mensen altijd naar het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Dit is belangrijk om jezelf te ontplooien en te differentiëren van anderen, en zorgt ook voor veel voldoening. Om deze redenen is een eigen huis hebben met jouw eigen dingen en jouw eigen zeggenschap soms veel beter voor iemand dan in een verzorgingstehuis wonen, hoe goed de verzorgers ook hun werk doen. Een mantelzorgwoning kan ervoor zorgen dat iemand zijn huis, identiteit en  autonomie voor het grootste deel kan behouden.

Aansporen om zelf te verzorgen

Het is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden of een mantelzorgwoning in de situatie past. Sommige mensen willen juist graag naar een verzorgingstehuis, waar ze meer mensen om hen heen hebben. Maar voor anderen is het juist goed om wat verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te krijgen, zodat ze gepushed worden om zelf voor bepaalde dingen te zorgen. Een voorbeeld is Olivier. Hij woonde eerst in een jaren 30 woning met zijn moeder, die elke dag voor hem kookte en hem hielp. Toen zijn moeder in een mantelwoning naast hem ging wonen, leerde hij sommige van haar taken uit te voeren. Voor de anderen is zij gelukkig nog dicht in de buurt.