Hoe zit het met de WOZ waarde in Almere en kan ik bezwaar maken?

In de meeste gevallen denkt u als eigenaar van een woning dat de WOZ-waarde alleen maar van toepassing is op de gemeentelijke belastingen. Maar niets is minder waar. De belastingdienst maakt voor uw aangifte inkomstenbelasting namelijk bij het berekenen van het eigenwoningforfait ook gebruik van uw WOZ-waarde in Almere. Daarnaast is de invloed van een verlaging van een WOZ-waarde ook ongeveer driemaal malen groter op de aangifte inkomstenbelasting dan op de onroerendezaakbelasting. Tevens is de invloed van een verlaging niet alleen beperkt tot het huidige belastingjaar, maar werkt een verlaging ook de komende jaren door. Uw gemeente verhoogt of verlaagt namelijk jaarlijks de WOZ-waarde van uw woning met de gemiddelde daling/stijging van de woningprijzen bij u in de gemeente. Dat wil zeggen, dat een verlaging de komende jaren dus doorwerkt.


Bezwaar maken via WOZ-specialisten

Namens u kunnen onze WOZ-specialisten een bezwaarschrift en/of beroepschrift indienen tegen de te hoog vastgestelde WOZ-waarde. Indien wij het nodig achten, laten wij dit onderbouwen met een taxatierapport van een gecertificeerde (WOZ) taxateur. Gezien onze eerste onderzoek, de quickscan, gratis is. Loont het dus altijd om eens te kijken naar uw WOZ-waarde. Maak gebruik van onze gratis quickscan en kijk alvast aan de hand van ons rekenvoorbeeld wat uw voordeel kan zijn. Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen, dan mag u ons te allen tijde bellen of u kunt gebruik maken van ons contactformulier en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


WOZ-waarde voor niet-woningen in Almere

Incourante niet-woningen is de verzamelnaam voor alle objecten waar in de markt eigenlijk geen vraag naar is. Het gaat om grote industriële objecten, scholen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, nutsvoorzieningen, recreatieobjecten. De waarde van incourante objecten wordt bepaald aan de hand van de methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde van een onroerende zaak wordt bepaald door uit te gaan van de herbouwwaarde van die zaak. Dit is het bedrag dat moet worden betaald om een vergelijkbaar nieuw object te bouwen. Vervolgens moet overeenkomstig de leeftijd van het pand op de herbouwwaarde worden afgeschreven. Die afschrijving kan worden gesplitst in twee soorten afschrijving: een afschrijving door technische veroudering van het pand en een afschrijving door functionele veroudering van het pand.Er zijn voor de taxatie van incourante objecten meer gegevens noodzakelijk dan de gegevens die in het gemeentelijk bestand kunnen zijn geregistreerd. Hier gaat dan ook veel fout.

In de berekening van de WOZ-waarde moet rekening worden gehouden met:

  • vervangingswaarde van de grond
  • vervangingswaarde van de opstallen
  • correctie technische veroudering
  • correctie functionele veroudering
  • werktuigenvrijstelling

Gezien de complexiteit van een taxatie van incourante objecten, wordt de WOZ-waarde in veel gevallenen dan ook niet correct vastgesteld. De gemeente Almere houd weinig tot geen rekening met de hiervoor genoemde punten. Ook in 2021 zijn er weer veel vragen rondom de gemeente belastingen en heffingen die genoemd staan in de WOZ-beschikking van 2021. Je kunt online eenvoudig antwoord krijgen op je vragen via wozwaardespecialisten.nl!